Žijem vedu

Platforma Žijem vedu  vznikla so zámerom prepájať slovenské vedkyne a vedcov, mnohí z nich sú zároveň iniciátormi platformy, a pomáhať slovenskej vede dostať sa na úroveň porovnateľnú s úrovňou vedy a výskumu v susedných krajinách Slovenska. Jednou z významných aktivít platformy je každoročná konferencia ŽIJEM VEDU NAŽIVO, na ktorej nechýbala ani naša organizácia Academy so svojimi vzdelávacími aktivitami.