IRIS

The International Research Interdisciplinary School

Vedecký výskum je neodmysliteľnou súčasťou medicíny. V dnešnej „evidence based“ dobe je neschopnosť interpretácie vedeckých štúdií nezlučiteľná s kvalitným napĺňaním lekárskeho povolania. Nehovoriac o tom, že neexistuje špičkový a medzinárodne uznávaný doktor, ktorý by na vedeckom výskume neparticipoval. Projekt IRIS zasvecuje lekárov a zdravotníckych pracovníkov do vedeckého výskumu hneď niekoľkými spôsobmi.

KTO PROJEKT VEDIE?

MUDr. Ljuba Bachárová DrSc., MBA je medzinárodne uznávanou vedeckou kapacitou, výkonnou redaktorkou amerického vedeckého časopisu Journal of Electrocardiology a členkou redakčných rád viacerých zahraničných vedeckých časopisov. Bola prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre elektrokardiológiu, neskôr aj sekretárom. Okrem prednášania na Lekárskej fakulte UK a SZU organizuje na Slovensku aj v zahraničí medzinárodné letné školy zamerané na rozvoj vedomostí a zručností potrebných na prípravu vedeckých projektov zavŕšených publikáciou vedeckých článkov.

ČO PROJEKT PONÚKA

Academic English

Kurzy Academic English vznikli v spolupráci s jazykovou školou British Council v Bratislave. Pod vedením “native speakra” sa účastníci kurzu zlepšia v akademickej angličtine, ktorá je dôležitým predpokladom zvyšovania profesionálnej kvalifikácie každého vedeckého pracovníka.

Academic Writing

Academic Writing kurz sa zameriava na písanie vedeckej publikácie, zdôrazňuje správnu formuláciu odbornej angličtiny, detailne rozoberá dôležité súčasti vedeckého článku, zdôvodňuje ich význam. Hlavným cieľom tohto kurzu je zvýšiť akceptáciu manuskriptov impaktovanými žurnálmi.

Kurzy biomedicínskeho výskumu

Kurz biomedicínskeho výskumu je zameraný na klinický výskum v medicíne. Účastníci sa v priebehu semestra zúčastňujú niekoľkých workshopov, kde sa učia, ako navrhnúť klinické skúšanie od stanovenia hypotézy, cez naplánovanie metodiky až po štatistickú analýzu získaných údajov. 

IRIS Letná škola

Letná škola IRIS je úspešný projekt založený na koncentrácii postgraduálnych kurzov klinického výskumu na Duke University do vyčerpávajúceho letného týždňa čistej vedy. Letná škola sa každoročne koná po celom svete a na Slovensku s medzinárodnými účastníkmi a lektormi.