Projekty súčasnosti

BioGuard

Zatiaľ čo sa veľké firmy snažia využiť potenciál smartfónov na detekciu srdcových arytmií, alebo meranie krvného tlaku, nás napadlo, že by sa toto šikovné zariadenie dalo využiť na diagnostiku ischemickej choroby srdca. Spojili sme sa preto s holandskou firmou Happitech a spoločnými silami sme začali vyvíjať aplikáciu, ktorá bude schopná pomocou umelej inteligencie diagnostikovať ischemickú chorobu srdca len za pomoci smartfónu!

AFISBIO

Atrial Fibrillation onset in relationship to Sleep quality and plasma Biomarkers (AFISBIO) je multicentrická štúdia, ktorej cieľom je objasniť vzťah rôznych látok cirkulujúcich v krvi k srdcovej arytmii, tzv. predsieňovej fibrilácii. Klinickým cieľom tejto štúdie je diagnostikovať riziko tejto arytmie z krvi. Originalita projektu spočíva okrem iného v analýze cirkulujúcich mikro RNA, ktoré realizujeme ako vôbec prvé pracovisko na Slovensku.

Umelá inteligencia v medicíne

Umelá inteligencia náš vždy fascinovala. Preto sme sa spojili s tímom z Trnavskej STU a už v roku 2017 sme vytvorili prvé algoritmy strojového učenia a vytvorili tak prvé predikčné modely schopné určiť prognózu pacientov po srdcovom infarkte. Možnosti využitia umelej inteligencie v medicíne sú obrovské a nás teší že môžeme do tejto oblasti pravidelne prispievať našimi zisteniami.

Vplyv melatonínu na krvnú zrážanlivosť

Srdcový infarkt sa vyskytuje častejšie cez deň ako v noci a my sme sa zamýšľali prečo by to tak mohlo byť. Táto zvedavosť viedla k experimentu v ktorom sme zistili, že za to môže melatonín. Začala sa tak nová oblasť nášho výskumu v ktorej študujeme vplyv melatonínu na krvnú zrážanlivosť.

Rádiofrekvenčná ablácia a plazmatické biomarkery

Rádiofrekvenčná ablácia je invazívny výkon, ktorým sa odstraňuje srdcová arytmia, tzv. predsieňová fibrilácia. Napriek tomu, že tento výkon je efektívny, arytmia sa vráti u viac než 30% pacientov. Príčiny návratu tejto arytmie, ako aj zlepšenie výberu pacientov na tento výkon sa snažíme zistiť analýzou rôznych markerov v krvi.

Precision medicine (precízna medicína)

Precízna medicína je nová etapa vo vývoji medicíny. Jedná so o prepojenie maximálne personalizovaného prístupu k pacientovi s genomikou, proteomikou, metabolomikou a digitálnymi technológiami ako napr. umelá inteligencia, telemonitoring, mHealth, virtuálna realita a iné. Naším cieľom je priniesť tieto technológie na Slovensko a implementovať ich do lekárskej praxe.