Projekty budúcnosti

Telemedicínska platforma

Vďaka rozvoju digitálnych senzorov je dnes možné pomerne jednoducho monitorovať u ľudí rôzne biologické funkcie. Aby však získané dáta boli na úžitok je potrebné, aby sa synchronizovali na platforme ku ktorej má prístup lekár. A presne na takejto platforme sa chystáme pracovať.

Využitie melatonínu v liečbe srdcového infarktu

Chceli by sme nadviazať na naše predošlé zistenia o pôsobení melatonínu na krvnú zrážanlivosť a tieto poznatky využiť k hlbšiemu pochopeniu srdcového infarktu a možnosti jeho liečby.