Vďaka rozvoju digitálnych senzorov je dnes možné pomerne jednoducho monitorovať u ľudí rôzne biologické funkcie. Aby však získané dáta boli na úžitok je potrebné, aby sa synchronizovali na platforme ku ktorej má prístup lekár. A presne na takejto platforme sa chystáme pracovať.