O nás

Sme nezisková, vedecko-výskumná organizácia zanietených ľudí, ktorí si stanovili neľahký cieľ – robiť kvalitný biomedicínsky výskum na Slovensku. O tom, že túto úlohu je možné zrealizovať, svedčia mnohé publikácie a ocenenia, ktoré sa nám podarilo od roku 2015 získať.

Venujeme sa najmä klinickému a translačnému výskumu v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. Intenzívne sa zaoberáme aj precíznou a digitálnou medicínou (genomika, umelá inteligencia, telemedicína, mHealth a iné.), ktorej riešenia sa snažíme v našej krajine implementovať. Neodmysliteľnou súčasťou profesionálneho výskumu je odborné vzdelávanie a medzinárodná spolupráca, ktoré vďaka našej organizácii šírime formou e-learningu a edukačného projektu IRIS.

Podrobnosti o našich aktivitách sa dozviete v sekcii Výskum a Vzdelávanie.

Naši najdôležitejší partneri

Academy v Médiách

European heart journal publication

Najlepší kardiologický časopis na svete si všimol naše letné školy IRIS a odpublikoval náš článok!!!

Viac sa dozviete TU.

Európska noc výskumníkov 2019 v Bratislave

Európska noc výskumníkov 2019 v Bratislave

Bude nás liečiť umelá inteligencia?

Academy sa zúčastnila spolu so svojim vedeckým stánkom a nechýbala ani  popularizačná prednáška Dr. Böhma na hlavnom pódiu v Starej Tržnici o Budúcnosti umelej inteligencie v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení.

Fotogaléria z  podujatia:

Video z podujatia:

Itapa 2019

Precision medicine

Itapa 2019

Precision medicine – sila personalizovanej medicíny v kardiológii.

Fotogaléria  z podujatia:

Video z podujatia:

To dá rozum

Vzdelanie je budúcnosť

To dá rozum

Cieľom projektu To dá rozum je zvrátiť trendy upadania kvality slovenského vzdelávania v medzinárodnom porovnaní. Zároveň má tento projekt snahu poukazovať na príklady dobrej praxe na Slovensku.

IRIS vzdelávanie pod záštitou Dr.Ljuby Bachárovej a Academy bolo medzi tieto príklady zaradené.

Viac sa dočítate na priloženom linku.

Žijem vedu

Žijem vedu

Platforma Žijem vedu  vznikla so zámerom prepájať slovenské vedkyne a vedcov, mnohí z nich sú zároveň iniciátormi platformy, a pomáhať slovenskej vede dostať sa na úroveň porovnateľnú s úrovňou vedy a výskumu v susedných krajinách Slovenska. Jednou z významných aktivít platformy je každoročná konferencia ŽIJEM VEDU NAŽIVO, na ktorej nechýbala ani naša organizácia Academy so svojimi vzdelávacími aktivitami.

https://zijemvedu.sk/

Fotogaléria z podujatia

SAV

SAV

Dr.Ljuba Bachárová vedie v organizácii Academy vzdelávacie projekty, kde sa snaží odovzdávať dlhoročné skúsenosti z vedeckej praxe. 20. novembra sa v Aule SAV v Bratislave zúčastnila diskusie pri premietaní dokumentárneho filmu „Univerzity a svoboda“.

Viac sa dozviete TU.