ITAPA 2019

ITAPA podujatia sú od roku 2002 najznámejšími a najväčšími podujatiami na Slovensku zaoberajúce sa digitalizáciou verejnej správy (eGovernmentom). Dr. Böhm sa zúčastnil kongresu ITAPA 2019 nielen ako moderátor v paneli Inteligentné zdravotníctvo, ale prispel aj zaujímavou prednáškou na tému Precision medicine – sila personalizovanej medicíny v kardiológii. Zároveň bol náš vzdelávací portál WEBIMED nominovaný na získanie ocenenia ITAPA 2019.